O nás

Kombinácia dlhoročný skúseností so včelárením a zároveň prax v odbore strojárskych technológií podnietila vznik firmy Enlia s.r.o. Zameriavame sa na včelársku mechanizáciu, či automatizáciu. Včelárenie v súčasnosti prežíva obdobie zvýšeného záujmu zo stany verejnosti. Keďže však včelárenie na Slovensku je orientované prevažne záujmovo, je pre množstvo včelárov náročné dokázať skĺbiť pracovné povinnosti so svojim krásnym koníčkom, včielkami. Stratégiou našej firmy je ponúknuť menším , ale aj veľkým včelárom zariadnenia, ktoré zvýšia efektivitu pracovných činností pri dielenských prácach, pomôžu na včelnici, uľahčia ťažkú prácu či zvýšia kvalitu Vašich produktov.